Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2021 m.)

04/16/2021

Paraiškos teikiamos nuo 2021-04-12 iki 2021-06-07.

Priemonės prioritetai:

 • atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparių, mažo anglies dioksido kiekio, technologijų taikymo žemės ūkio, maisto sektoriuose.

Priemonės veiklų įgyvendinimas prisideda prie šių tikslinių sričių:

 • biologinės įvairovės atkūrimo, išsaugojimo ir didinimo, palaikant arba atstatant pakankamos įvairovės ir ploto buveines bei skatinant aplinkai draugišką ūkininkavimą, ypatingai jautriose gamtiniu požiūriu teritorijose;
 • priemonių, susijusių su Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB, direktyvos 2009/128/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo ir direktyvos 91/676/EEB dėl vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, įgyvendinimo ir tęstinumo užtikrinimo, siekiant vandentvarkos gerinimo, įskaitant trąšų ir augalų apsaugos produktų tvarkymą;
 • apsaugoti dirvožemį nuo degradacijos ir erozijos, siekiant gerinti dirvožemio kokybę bei skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos;
 • specifinių teritorijų tvarkymo, siekiant didesnės anglies dvideginio absorbcijos ir emisijos mažinimo.

Remiama veikla:

 • "Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius"- 101 Eur už ha;
 • "Specifinių pievų tvarkymas" - 69 Eur už ha;
 • "Ekstensyvus šlapynių tvarkymas" - 208 Eur už ha;
 • "Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose" - 291 Eur už ha;
 • "Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse" - 160 Eur už ha;
 • "Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje" veiklos sritys:
 • "Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje" - 97 Eur už ha;
 • "Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje" - 65 Eur už ha;
 • "Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje" - 221 Eur už ha;
 • "Melioracijos griovių šlaitų priežiūra":
 • išvežant nušienautą žolę - 155 Eur už ha;
 • nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito - 141 Eur už ha;
 • "Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas" - 232 Eur už ha;
 • "Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema":
 • daržovėms ir bulvėms - 318 Eur už ha;
 • vaisiams ir uogoms - 336 Eur už ha
 • "Dirvožemio apsauga" už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą - 45 Eur už ha.
 • "Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje" - 134 Eur už ha;
 • "Ražienų laukai per žiemą" - 99 Eur už ha.

Šaltinis: nma.lt