Šiuo metu aktyvios paramos

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m. II)

Paraiškos priimamos nuo 2021-09-01 iki 2021-12-31.

Paramos gali kreiptis

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.

Daugiau informacijos: nma.lt

Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2021 m.)

Paraiškos priimamos nuo 2021-08-30 iki 2021-10-01.

Paramos gali kreiptis

 • žvejojantis Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais, kurio bendrosios pajamos iš žvejybos pasyviosios žvejybos įrankiais ataskaitiniais metais yra didesnės nei apatinio kvartilio (25 proc.) visų Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais žvejojančių įmonių atitinkamų ataskaitinių metų pajamos (taikoma pagal įgyvendinimo taisyklių 12 punkte nurodytą formulę);
 • vykdęs verslinę žvejybą ataskaitiniais metais pasyviosios žvejybos įrankiais ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros priekrantėje arba ne mažiau kaip 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydamas jam skirtų žvejybos kvotų (jei kvotos skiriamos).

Daugiau informacijos: nma.lt

Miško veisimas 2021 m.

Paraiškos priimamos nuo 2021-09-10 iki 2021-11-12.

Paramos gali kreiptis

 • juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
 • savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Daugiau informacijos: nma.lt

Investicijos į miškininkystės technologijas (2021 m.)

Paraiškos priimamos nuo 2021-09-01 iki 2021-10-29.

Paramos gali kreiptis

 • privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės. 

Daugiau informacijos: nma.lt

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2021 m.)

Paraiškos priimamos nuo 2021-09-01 iki 2021-10-29.

Paramos gali kreiptis

 • fiziniai asmenys;
 • privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

Daugiau informacijos: nma.lt

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2021 m.)

Paraiškos priimamos nuo 2021-09-01 iki 2021-09-30.

Paramos gali kreiptis

 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Daugiau informacijos: nma.lt

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2021 m.)

Paraiškos priimamos nuo 2021-09-01 iki 2021-10-30.

Paramos gali kreiptis

 • smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur;
 • smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha;
 • labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus;
 • fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus.

Daugiau informacijos: nma.lt

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
(2021 m.)

Paraiškos priimamos nuo 2021-09-01 iki 2021-10-30.

Paramos gali kreiptis

Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija ir akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau kartu vadinamos gamintojų organizacijomis) ar gamintojų organizacijų asociacija.

Daugiau informacijos: nma.lt

Rinkodaros priemonės (2021 m.)

Paraiškos priimamos nuo 2021-02-15 iki 2021-12-31.

Paramos gali kreiptis aktyvus žemės ūkio subjektas, kuris:

 • žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija - tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;
 • labai maža, maža arba vidutinė įmonė užsiimanti akvakultūra, žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse.

Daugiau informacijos: nma.lt

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m.)

Paraiškos priimamos nuo 2021-02-15 iki 2021-12-31.

Paramos gali kreiptis aktyvus žemės ūkio subjektas, kuris:

 • laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre;
 • yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • yra apdraudęs ūkinius gyvūnus nuo Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos nustatytame gyvūnų ligų sąraše nurodytų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Daugiau informacijos: nma.lt

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos
(2021 m.)

Paraiškos priimamos nuo 2021-04-01 iki 2021-12-31.

Paramos gali kreiptis:

aktyvūs žemės ūkio subjektai (aktyvūs ūkininkai), auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę valdą (kaip valdytojai arba partneriai).

Daugiau informacijos: nma.lt