Naujienos

Lietuvos ūkininkai galės įsigyti energetiškai efektyvių ir aplinkai draugiškų neariamųjų technologijų padargus - tiesiogines ir juostines sėjamąsias. Šiems padargams iš ES Modernizavimo fondo skiriami 8 mln. eurų paramos. Iš viso per ateinančius penkerius metus iš Modernizavimo fondo neariamajai žemdirbystei skatinti numatyta skirti 30 mln. Eur.

Svarbu! Paraiškos priimamos nuo balandžio 19 d. iki birželio 14 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki liepos 8 d. Tiesioginę išmoką sudaro:

Į Žemės ūkio ministerijos rengiamą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginį planą siekiama įtraukti pačias efektyviausias agrarinės aplinkosaugos priemones. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas kartu su visus ūkininkus vienijančių organizacijų - Žemės ūkio rūmų ir Žemės ūkio tarybos - atstovais bei mokslininkais diskutavo dėl...

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama, kad Lietuvoje įsikurtų kuo daugiau inovacijas diegiančių įmonių, taip pat skatindama šalies verslą aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir užmegzti abipusiškai naudingus bendradarbiavimo ryšius, skelbia papildomus kvietimus teikti paraiškas pagal priemones "Inostartas" ir "Inočekiai". Šioms priemonėms...

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skatindama tiesiogines užsienio investicijas ir sudarydama sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę "Žmogiškieji ištekliai Invest LT+". Šiuo kvietimu numatyta paskirstyti 2,6 mln. eurų. Lėšos...

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skatindama tiesiogines užsienio investicijas ir sudarydama sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę "Žmogiškieji ištekliai Invest LT+". Šiuo kvietimu numatyta paskirstyti 2,6 mln. eurų. Lėšos...