AIE namų ūkiams (įsigijimas iš elektrinių parkų)

07/13/2021

Paraiškos priimamos nuo : 2021-07-01 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-08-02 17:00

Kompensacinė išmoka: 3230,00 Eur.

Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 36,4932 proc. tinkamų išlaidų.

Kvietimui numatytas finansavimas: 3072642,79 Eur.

Galimi pareiškėjai:

Fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

Jei iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei - komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė - komercinė veikla nėra vykdoma ar iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei - komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta įsigytomis iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė - komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė - komercinė veikla nevykdoma ar pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei - komercinei veiklai.

Atrankos būdas konkursinis pagal prioritetinius kriterijus

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

1. Gyvenamojo ar sodo pastato (buto) apsirūpinimo šiluma būdas

Vertinama, ar projekto metu elektros energijai gaminti diegiamų technologijų sugeneruota energija bus naudojama gyvenamajame pastate (bute), prijungtame prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Pagal šį atrankos kriterijų vertinamas gyvenamojo pastato (buto) šildymo būdas:

 • aukštesnis balas skiriamas fizinių asmenų projektams, kuriuose elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančios technologijos, bus skirtos prie centralizuotai tiekiamos šilumos neprijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams);
 • žemesnis balas skiriamas fizinių asmenų projektams, kuriuose elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančios technologijos, bus skirtos centralizuotai tiekiamos šilumos prijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams).

Balų skaičiavimas:

 • jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, bus skirtos prie centralizuotai tiekiamos prie šilumos neprijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams), skiriami 5 balai;
 • jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, bus skirtos prie centralizuotai tiekiamos prie šilumos prijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams), skiriamas 1 balas.

2. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų galia

Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje lyginant diegiamų technologijų galingumą:

 • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai;
 • žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai.

Balų skaičiavimas:

 • kai galia iki 2 kW imtinai (5 balai);
 • kai galia nuo 2,01 kW iki 3 kW imtinai (4,5 balo);
 • kai galia nuo 3,01 kW iki 4 kW imtinai (4 balai);
 • kai galia nuo 4,01 kW iki 5 kW imtinai (3,5 balo);
 • kai galia nuo 5,01 kW iki 6 kW imtinai (2,5 balo);
 • kai galia nuo 6,01 kW iki 7 kW imtinai (2 balai);
 • kai galia nuo 7,01 kW iki 8 kW imtinai (1,5 balo);
 • kai galia nuo 8,01 kW iki 9 kW imtinai (1 balas);
 • kai galia nuo 9,01 kW iki 10 kW imtinai (0,5 balo);
 • kai galia virš 10 kW (0 balų);

Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį[3] (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW). Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 36,4932 proc. tinkamų išlaidų.


Šaltinis: apva.lt