Dalinis palūkanų kompensavimas

12/07/2021

Paraiškas galima pildyti iki 2022-10-31

Nacionalinė plėtros įstaiga "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) primena, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi priemonės "Dalinis palūkanų finansavimas" sąlygos ir bus kompensuojamos tik investicinių paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sutarčių palūkanos. Atkreipiame dėmesį, kad apyvartinių paskolų palūkanos nuo 2022 m. sausio 1 d. nebus kompensuojamos.

Įsigaliojus atnaujintiems priemonės reikalavimams, nuo 2022 m. sausio 1 d. iš dalies palūkanos bus kompensuojamos tik už investicinių paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudarytas su finansų įstaigomis nuo 2020 m. sausio 1 d. Investicinė paskola - tai paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos yra skirta investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą finansuoti, o likusi dalis gali būti naudojama apyvartinėms lėšoms papildyti. Finansavimo sutartis, dėl kurios bus prašoma kompensuoti palūkanas, turi galioti ir būti sudaryta su finansų įstaiga, turinčia bendradarbiavimo sutartį su INVEGA.

Kaip ir anksčiau, dėl kompensacijų į INVEGĄ galės kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai - labai mažos, mažos arba vidutinės įmonėms ar fiziniai asmenys, užsiimantys ūkine komercine veikla. INVEGA kompensuos iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų. Maksimalus laikotarpis, už kurį galės būti kompensuojamos palūkanos, sieks 36 mėn.


Šaltinis: https://www.invega.lt