E. komercijos modelis COVID-19

08/26/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-08-19

Paraiškos priimamos iki: 2021-09-20

Finansavimo tikslas: Paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Finansuojamos veiklos:

E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau - MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

1) klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba)

2) išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

Pareiškėjai:

  • MVĮ, atitinkančios Aprašo 19.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Partneriai:

  • Partneriai negalimi.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).


Šaltinis: eimin.lrv.lt