Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

11/26/2020

Paraiškos priimamos nuo : 2020-04-20 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-02-01 17:00

Kompensacinė išmoka: 5000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 5000000.00 Eur.

Pareiškėjas

Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti.

Kompensacinė išmoka

Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui už įsigytą naudotą elektromobilį yra 2000 Eur, už įsigytą naują elektromobilį 4000 Eur. Papildoma 1000 Eur kompensacija skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino seną transporto priemonę.

Reikalavimai naujai įsigytam elektromobiliui

 • Pareiškėjas įsigijęs elektromobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu - tampa elektromobilio valdytoju.
 • Pirmą kartą Lietuvoje registruotas elektromobilis.
 • M1 klasės transporto priemonė.
 • Transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.
 • Naujas elektromobilis, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ta pati (sutampa) arba ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data, t.y. 2020 m. kovo 13 d.
 • Naudotas elektromobilis, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai yra ne ankstesnė nei 5 metai iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ta pati (sutampa) ir yra ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data, t.y. 2020 m. kovo 13 d.

Pareiškėjas, norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi tinkamai sunaikinti seną transporto priemonę.

Reikalavimai senam automobiliui

 • M1 klasės transporto priemonė, pareiškėjo kaip savininko iki prašymo pateikimo dienos išlaikyta ne mažiau kaip 12 mėnesių ir registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.
 • Transporto priemonės techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki 2020 m. kovo 13 d.
 • Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir gautas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.
 • Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu.

Tinkamos išlaidos

 • Tinkamas elektromobilis kompensacijai gauti yra tas, kurio registracijos liudijimo "P.3 Degalų tipas arba galios šaltinis" laukelyje nurodyta tik elektra.
 • Tinkamos išlaidos yra nuo 2020 m. kovo 13 d., t. y. naujai elektromobilis įsigytas ne ankščiau kaip 2020 m. kovo 13 d., o senas automobilis utilizuotas ne ankščiau kaip 2019 m. spalio 17 d.
 • Pareiškėjas pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką.
 • Automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik vieną kartą.
 • Pagal Klimato kaitos programos priemonę, skirtą mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimui, transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu ir elektromobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojami tik vieną kartą.

Šaltinis: apva.lt