Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)

10/05/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-10-04

Paraiškos priimamos iki: 2021-12-03

Priemonės konkretus tikslas - paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui.

Remiama veikla - žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas.

Lėšos priemonės veiklos sričiai įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete.

Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.

Didžiausia galima paramos projektui suma yra 10 000 Eur.

Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau - EJRŽF) (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo).


Šaltinis: nma.lt