Jaunimo užimtumo skatinimas Kauno r. sav.

03/26/2021

"Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija" (toliau - VPS) priemonės "Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus" veiklos sritį "Jaunimo užimtumo skatinimas"

Kvietimai teikti paraiškas galioja nuo 2021 m. kovo 1 d. 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 15 d. 17.00 val.

Remiamos veiklos:

veiklos, skatinančios jaunimo kūrybiškumą, pilietiškumą, didinančios užimtumą, įsitraukimą į viešąjį gyvenimą bei stiprinančios ryšius su vietos bendruomene. Šios veiklos srities projektais bus sprendžiama jaunimo užimtumo problema ir aktyvus veikimas savo kaime. Projektų įgyvendinimo vieta ir veiklų vykdymas - Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorija. Veiklos kurios gali būti vykdomos pagal šią veiklos sritį: renginiai skirti jaunimui, įvairios stovyklos, grupiniai sportiniai, meniniai užsiėmimai, fizinio aktyvumo gerinimas, sveikos gyvensenos skatinimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 29 214 Eur;

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 14 607 Eur


Šaltinis: https://kaunorvvg.lt/lt/kvietimas-nr-20-jaunimo-uzimtumo-skatinimas