Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra

03/25/2021


Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros strategija

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 1 d., 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 1

d. 15.00 val.

Didžiausias dėmesys bus skirtas jaunimui ir jaunimo organizacijoms skirtoms paslaugoms kurti ir plėtoti, bei didinti jų įvairovę ir paslaugų prieinamumą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys.
Paramos gavėjo pobūdis: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija (išskyrus VVG).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 2 939,20 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą);
  • Iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).