KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTĄ JURBARKE

12/03/2021

Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius.

Paraiškos priimamos nuo: 2022-01-03
Paraiškos priimamos iki: 2022-02-1

Remiamos veiklos:

naujų darbo vietų kūrimas

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

  • Fiziniai asmenys;
  • Juridiniai asmenys.

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

1. Ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

2. Ne daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektą teikia asmenys, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 114033,60 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 75000 Eur.


Šaltinis: https://vvgnemunas.lt/