Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2021 m.)

05/07/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-05-03

Paraiškos priimamos iki: 2021-06-30

Prioritetai:

  • atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas;
  • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuje.

Tikslinės sritys - bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atkūrimas ir išsaugojimas; veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas; anglies dvideginio absorbavimas ir jo emisijos miškininkystės srityje mažinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

  • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
  • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;
  • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Šaltinis: nma.lt