Pameistrystė

07/09/2021

Kas tai yra?

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį yra profesinio mokymo organizavimo forma, kai profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas profesinio mokymo teikėją ar darbdavį.

Kuo patraukli ši mokymo organizavimo forma?

Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), o mokymo įstaigoje pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai.

Kokia nauda darbdaviui, įdarbinusiam asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį mokymosi laikotarpiui?

 • Pameistrystė leidžia darbuotoją pasamdyti iškart.
 • Darbdaviams, vykdantiems profesinį mokymą pagal pameistrystės formą, jų rašytiniu prašymu kompensuojama 70 proc. darbo užmokesčio, nurodyto įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartyje, dalies, neviršijančios 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, ir nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis.
 • Paskirto profesijos meistro (meistrų), pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimo ir koordinavimo išlaidos, kurių dydis apskaičiuojamas pagal profesijos meistro faktiškai dirbtą laiką atliekant pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą pagal profesijos meistrui apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį, neviršijantį 1 MVA, ir nuo jo apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalį, bet ne daugiau kaip 20 procentų profesijos meistrui apskaičiuoto darbo užmokesčio.

Dėl dalies patirtų išlaidų kompensavimo įdarbinus pameistrį darbdavys kreipiasi teikdamas:

 • Prašymą dėl dalies patirtų išlaidų kompensavimo;
 • Pažymą apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams;
 • Deklaracija apie profesijos meistro faktiškai dirbtą laiką atliekant pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą.

Kokias išlaidas asmeniui finansuoja Užimtumo tarnyba?

1. Profesinio mokymo paslaugų;

Mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 4,65 MMA (arba 2985,3 Eur) dydžio kvalifikacijai įgyti
 • 2,33 MMA (arba1495,86) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė nuo 51 val. ir daugiau)
 • 1,16 MMA (744,72 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė iki 50 val. trukmės)

Kai lėšos skiriamos asmens kvalifikacijai ar kompetencijai, įtrauktai į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą (rasite čia), įgyti mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 9,3 MMA (arba 5970,6 Eur) kvalifikacijai įgyti
 • 4,66 MMA (arba 2991,72 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti.

2. Mokymo stipendijos mokėjimo už teorijos laiką (0,47 MMA arba 301,74 Eur);

3. Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo (ar konkrečios praktinio mokymo vietos) ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo ar praktinio mokymo vieta);

4. Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo ar praktinio mokymo vieta);

5. Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas.

Kai dėl mokymo teikėjo vietos savivaldybėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino sustabdoma bedarbio profesinio mokymo teikėjo veikla, turėjusio vykti teorinio mokymo metu asmeniui mokama 0,39 MMA (250,38 Eur) dydžio stipendija.

Kokios sutartys sudaromos?

1. Trišalė sutartis sudaroma tarp:

 • Užimtumo tarnybos, kuri finansuos profesinį mokymą;
 • Darbdavio, kuris po mokymo įdarbins asmenį pagal įgytą kvalifikaciją / kompetenciją ne mažiau kaip 6 mėnesius;
 • Asmens, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją / kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

2. Dvišalė sutartis sudaroma tarp:

 • Užimtumo tarnybos, kuri finansuos profesinį mokymą;
 • Asmens, kuris pabaigs profesinį mokymą pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje darbo vietoje arba savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją / kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
Šaltinis: uzt.lt