Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m.)

05/10/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-05-03

Paraiškos priimamos iki: 2021-06-30

Prioritetai:

 • visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, gerinant ekonominės veiklos efektyvumą ir rezultatus, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Tikslinės sritys:

 • modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą;
 • didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos;
 • skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.

Pareiškėjas gali kreiptis dėl:

 • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui;
 • tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;
 • lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Paramos gali kreiptis:

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Valdos specializaciją vykdantys veiklą pagal KPP veiklos sritį "Investicijos į žemės ūkio valdas" gali keisti tik vieną kartą per KPP įgyvendinimo laikotarpį.

Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui):

 • projektui negali viršyti 200 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
 • projektui negali viršyti 400 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola;
 • KPP įgyvendinimo laikotarpiu negali viršyti 600 000 Eur, įskaitant gautą lengvatinę paskolą.

Finansinės priemonės (paskolos sąlygos):

 • Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur.
 • Ilgiausias paskolos laikotarpis - 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, o metinė palūkanų norma - ne didesnė kaip 1,3 proc. Paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 procentų paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės.
 • Lengvatinės paskolos teikiamos laikantis Žemės ūkio paramos garantijų fondo (ŽŪPGF) ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir (arba) trišalėje tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir ŽŪPGF sudarytoje finansavimo sutartyje nustatytų sąlygų.
Šaltinis: nma.lt