Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2021 m.)

08/19/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-09-01

Paraiškos priimamos iki: 2021-10-29

Prioritetai:

skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinės sritys:

veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Pagal veiklos sritį remiama:

ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Paramos gali kreiptis:

  • fiziniai asmenys;
  • privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).
Šaltinis: nma.lt