Parama katilų keitimui ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

01/11/2022

1. Katilų keitimas:

Paraiškos priimamos nuo: 2022-01-10
Paraiškos priimamos iki: 2022-02-11

Priemonė:

Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

Galimi pareiškėjai:

Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Fiziniai asmenys neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus gali keisti į:

  • naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus
  • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (žemė-vanduo)
  • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo)
  • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo)

· šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė - oras (oras-oras)

SVARBU: Pareiškėjas senąjį šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos.

Kompensacinė išmoka: iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Kvietimui numatytas finansavimas: 7016922.42 Eur.

2. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas :

Paraiškos priimamos nuo: 2022-01-10
Paraiškos priimamos iki: 2022-02-11

Galimi pareiškėjai:

Finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą (kaip apibrėžta finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkoje). Finansavimo tvarkos reikalavimus atitinkantis pastatas (butas), kuriame vartojama elektrinės įrengimo objekte pagaminta elektros energija, toliau vadinamas vartojimo objektu.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Fizinis asmuo gali įsirengti žemiau išvardytuose 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, arba 1 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas.

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

1) saulės moduliai turi atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

2) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 242,92 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Kvietimui numatytas finansavimas: 4174579.39 Eur.


Šaltinis: apva.lt