Parama žemės ūkio vandentvarkai (2021 m.)

05/11/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-05-03

Paraiškos priimamos iki: 2021-06-30

Prioritetas - didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą.

Tikslinės sritys:

 • investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą;
 • žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

 • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
 • lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus;
 • vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

Paramos gali kreiptis:

 • savivaldybės;
 • melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
 • fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

Paramos suma:

 • projektui - negali viršyti 300 000 Eur;
 • projektui, kuriuo rekonstruojami polderio melioracijos statiniai:
 • jei visi rekonstruojami melioracijos statiniai patenka į polderio teritoriją - negali viršyti 600 000 Eur;
 • jei tik dalis rekonstruojamų melioracijos statinių patenka į polderio teritoriją - negali viršyti 300 000 Eur.

Paramos intensyvumas - 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM (išskyrus tuos atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).


Šaltinis: nma.lt