Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m. II)

09/01/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-09-01

Paraiškos priimamos iki: 2021-12-31

Priemonės veiklos sritis prisideda prie ES kaimo plėtros politikos trečiojo prioriteto "Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje" tikslinės srities "Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas" įgyvendinimo.

Priemonės veiklos srities įgyvendinimas prisideda prie kompleksinio tikslo - inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida.

Remiami sektoriai:

  • augalininkystė;
  • sodininkystė;
  • daržininkystė.

Paramos gali kreiptis:

  • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
  • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.

Paramos dydis ir intensyvumas:

Pagal priemonės veiklos sritį, nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne, pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 70 proc. draudimo įmokos sumos, atsižvelgiant į didžiausiuosius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal pasėlių ir (arba) augalų rūšis (sąrašas nurodytas 1 priede), kurie nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Pagal šį punktą apskaičiuota kompensuojama suma pagal augalų rūšį suapvalinama euro centų tikslumu iki mažesnio skaičiaus.


Šaltinis: nma.lt