Paskelbtas paramos smulkiesiems ūkiams taisyklių projektas

03/17/2021

Žemės ūkio ministerija paskelbė įsakymo projektą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama smulkiesiems ūkiams" įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo. Įsakymo projektas su interesuotomis institucijomis ir visuomene bus derinamas iki 2021 metų kovo 26 dienos.

Taisyklių projekte numatoma, kad parama teikiama pareiškėjui, kurio produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje valdos pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui, sudaro mažiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio (šis reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurie kreipiasi paramos pieninei galvijininkystei).

Planuojamas didžiausias paramos dydis - 15 000 Eur.

Primename, kad 2021-2022 m. laikotarpiui žemės ūkiui ir kaimui skirta 574,10 mln. Eur paramos. Šios lėšos skirtos pagal pratęstą Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą ir Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę.

Pratęsus Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) įgyvendinimą, pereinamajam laikotarpiui (2021-2022 m.) papildomai skirti 434,2 mln. Eur.

Pagal Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę (angl. European Union Recovery Instrument) skiriama 139,9 mln. Eur. Tai papildoma priemonė skirta COVID-19 krizės poveikiui ir jos pasekmėms Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriui ir kaimo vietovėms šalinti.


Šaltinis: mazaukis.lt