Paskolos verslui - ,,Startuok“

09/29/2021

Paskolos sutartis gali būti pasirašyta ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Kodėl naudinga?

INVEGA, teikdama paskolas "Startuok", finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, siekia, kad smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus, ir SVV subjektai, vykdantys socialinio poveikio projektus ir veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus, gautų reikiamų lėšų savo projektams finansuoti, kai pradedama nauja veikla arba norima stiprinti jau egzistuojančią veiklą ar ją plėsti.

Kas gali kreiptis?

SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, ir:

kurie veikia ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;

arba

kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos.

Terminai

Paskolos sutartis gali būti pasirašyta ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. ir išmokėta ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Reikalavimai pareiškėjams

Dėl paskolos galite kreiptis jei:

  • Esate smulkiojo arba vidutinio verslo (SVV) subjektas, veikiantis iki 3 metų arba SVV subjektas, vykdantis socialinio poveikio projektus ir veikiantis iki 5 metų.
  • Veikiate Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES šalyje narėje.
  • Paskolų iki 25 000 Eur atveju, nesate labai maža, maža įmonė, arba verslininkas, kuris atitinkate SVV subjekto statusą ir veiklą vykdote iki 1 (vienerių) metų. Jei esate labai maža ar maža įmonė, veikiate iki 1 metų ir siekiate finansavimo iki 25 000 Eur, kviečiame kreiptis dėl lengvatinės paskolos, teikiamos pagal priemonę "Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo".
  • Atitinkate minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
  • Nesate bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama įmonė.
  • Nesate gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esate grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
  • Kreipimosi metu nesate sunkumų patirianti įmonė ir esate pateikę Registrų centrui paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį (netaikoma SVV, veikiantiems iki 1 metų).
  • Esate pateikę visus reikalaujamus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad sunkumų nepatiriančiu yra laikomas paskolos gavėjas, kuris yra labai maža ar maža įmonė, jei jam nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Taip pat paskolų gavėjai negali būti bankrutuojantys ar restruktūrizuojami ir turi atitikti kitus keliamus reikalavimus.

Kiek?