Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2020 m. II)

07/01/2020

Paraiškos priimamos nuo 2020-07-01 iki 2020-09-18.

Prioritetas - atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas Priemonės tikslinė sritis - įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus išsaugant biologinę įvairovę ir ekosistemų subalansuotą funkcionavimą, siekiant sumažinti vilkų (Canis lupus lupus) ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Kompleksinis tikslas - prevencinių priemonių taikymas siekiant sumažinti visuomeninio konflikto lygį išsaugant rūšių ir buveinių biologinę įvairovę. Remiama veikla - priemonių, kurios skirtos gyvuliams apsaugoti nuo vilkų (toliau - apsaugos priemonės), įsigijimas:

  • vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
  • juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
  • tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
  • elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalių.

Paramos gali kreiptis fiziniai (ne jaunesni kaip 18 m.) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla (deklaruojantys pasėlius ir žemės ūkio naudmenas bei turintys 2 priede nurodytų Ūkinių gyvūnų registre užregistruotų ūkinių gyvūnų) ir teisėtais pagrindais valdantys žemės sklypus, kuriuose numatoma įrengti apsaugos priemones. Paramos dydis - iki 5 000 Eur be PVM vienam paramos gavėjui.