Subsidijos verslo pradžiai

09/28/2021

Paraiška teikiama iki 2022 m. liepos 31 d.

Kodėl naudinga?

Lengvatinių paskolų pagal finansinę priemonę "Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo" (VSF2) gavėjai - įmonės arba verslininkai, veiklą vykdantys iki vienerių metų - papildomai gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją, kuriam yra mokamas ne mažesnis nei minimalioji mėnesinė alga (MMA) darbo užmokestis. Tokiu būdu jauniems verslams lengviau įsitvirtinti rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos įmonės bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statusą ir yra VSF2 paskolų gavėjai.

Kiek?

Darbo užmokesčio išlaidų daliai kompensuoti yra nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis - 498,48 Eur, o maksimalus kompensacijos laikotarpis 18 mėn.

VSF 2 paskolos gavėjas Kompensuojama fiksuotojo įkainio dalis

Prioritetinė grupė 75 %

Kiti 50 %

Prioritetinė grupė - su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susidurianti asmenų grupė, t.y. ne mažiau kaip 6 mėn. teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai, neįgalieji, asmenys iki 29 metų, vyresni negu 54 metų asmenys, moterys, tie, kurie kuria ir (ar) kurs "žaliąsias" darbo vietas.

Iš viso finansinei priemonei "Subsidijos verslo pradžiai" įgyvendinti numatyta skirti iki 8 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų.

Terminai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2022 m. liepos 31 d., dotacijos sutartys pasirašomos iki 2022 m. rugsėjo 30 d., o išlaidos apmokamos už ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 30 d. apskaičiuotą darbo užmokestį.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

  • Kompensacija skaičiuojama tik už tuos darbuotojus, kurie gavo ne mažesnį nei MMA darbo užmokestį.
  • Taikomas nustatytas fiksuotasis įkainis, kuris yra 498,48 eurų.
  • Kompensacijos dydis priklauso nuo to, kokiai grupei - prioritetine ar ne - pareiškėjas priklauso.
  • Kompensavimo laikotarpiu tinkamų finansuoti išlaidų suma negali būti didesnė nei 50 procentų faktiškai išduotos ir panaudotos VSF2 paskolos lėšų sumos.

Pavyzdys. 2020 m. lapkričio - 2021 m. sausio mėnesiais įmonėje dirbo 5 darbuotojai, kurių kiekvieno mėnesinis darbo užmokestis su mokesčiais iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo ne mažiau 607,00 eurų, o nuo 2021 m. sausio 1 d. - ne mažiau 642 eurų. Tačiau vienas darbuotojas 2020 m. gruodžio mėnesį buvo išėjęs nemokamų atostogų ir jam buvo apskaičiuota 400,00 eurų darbo užmokestis, vadinasi už šį darbuotoją gruodžio mėnesį kompensacija taikoma nebus. Tuomet kompensuojama darbuotojų darbo užmokesčio dalis apskaičiuojama taip:

- jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei: 498,48 x (4*3+1*2) x 0,75 = 5234,04 eurai;

- jei pareiškėjas prioritetinei grupei nepriklauso: 498,48 x (4*3+1*2) x 0,5 = 3489,36 eurai.


Šaltinis: https://invega.lt/verslui/visos-priemones/25/subsidijos-verslo-pradziai-38