Tiesioginės išmokos (2022 m.)

03/23/2022

Svarbu! Paraiškos priimamos nuo balandžio 19 d. iki birželio 14 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki liepos 8 d. Tiesioginę išmoką sudaro:

 • Pagrindinė tiesioginė išmoka - išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama pareiškėjui už deklaruotą plotą atitinkantį paramos teikimo reikalavimus einamaisiais metais pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą.
 • Išmoka už pirmuosius hektarus - papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už nustatytą pareiškėjo deklaruotų žemės ūkio naudmenų pirmųjų (iki 30 ha) hektarų skaičių.
 • Žalinimo išmoka - papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už palankesnę aplinkos atžvilgiu žemės ūkio veiklą, mokama už plotą pareiškėjui, atitinkančiam žalinimo išmokos reikalavimus.
 • Išmoka jaunajam ūkininkui - papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama už deklaruotą plotą pareiškėjui, atitinkančiam išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus.
 • Susietoji parama už plotą - papildoma parama iš Europos Sąjungos lėšų, mokama tam tikrą žemės ūkio naudmenų plotą deklaruojančiam pareiškėjui už daržovių, išskyrus bulves, auginimą uždarajame (šildomuose šiltnamiuose) ir atvirajame grunte, taip pat už vaisių, uogų, baltyminių augalų, cukrinių runkelių, sėklinių bulvių auginimą bei javų auginimą iš sertifikuotos sėklos.
 • Susietoji parama už gyvulius - susietoji parama už pienines karves, už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas. Daugiau apie susietąją paramą...

Pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti ir šios paramos:

 • Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemonę "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas"
 • Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" veiklą "Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas"
 • Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemonę "Ekologinis ūkininkavimas"
 • Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemonę "Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos"
 • Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemonę "Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių"

Pareiškėjai turi pateikti informaciją apie įveisiamą miško sklypą, jei dalyvauja priemonėse:

 • 2007-2013 metų KPP programos priemonė "Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku";
 • 2014-2020 metų programos priemonės "Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritis "Miško veisimas".
Šaltinis: nma.lt