Tradicinių amatų centrų plėtra (2021 m.)

04/01/2021

Paraiškų priėmimas nuo 2021-04-01 iki 2021-06-30.

Prioritetai - skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinė sritis - vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

tradicinių amatų centrų, kurie patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, plėtra.

Paramos gali kreiptis viešasis juridinis asmuo.

Paramos dydis:

  • Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas
  • Finansuojama 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  • Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, projekto vykdytojas turi finansuoti savo piniginiu įnašu.
  • Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000 Eur.

Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 300 001 Eur paramos lėšų.


Šaltinis: nma.lt