Verslumo skatinimas 2014-2020

09/30/2021

Terminai

Paskolų sutartys su paskolų gavėjais pasirašomos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

Kodėl naudinga?

Lengvatinės paskolos, teikiamos pagal priemonę "Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo" (VSF2), sudaro fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms palankias sąlygas gauti finansavimą pradėti ar vystyti iki 1 metų veikiantį verslą. Paskolos yra skirtos investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą.

Ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų nuo įmonės įregistravimo datos.

Reikalavimai pareiškėjams

Į paskolas galite pretenduoti, jei:

  • Esate labai maža, maža įmonė, fizinis asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą arba užsiimantis individualia veikla, atitinkantis SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;
  • Ketinate pradėti verslą ir (arba) veikiate iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos);
  • Savo veiklą ar jos dalį vykdote Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse;
  • Per pastaruosius dvejus metus nėra išnaudota 200 tūkst. eurų de minimis (nereikšmingos) valstybės pagalbos suma (pasitikrinti).

Kiek?

Paskolos dydis - ne daugiau kaip 25 000 Eur.

Paskolos bus teikiamos ne ilgesniam kaip 120 mėn. laikotarpiui.

Palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža).

Norėdamas gauti bet kokią paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo asocijuotu kredito unijos nariu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, kredito unijos narys privalo:

  • Sumokėti vienkartinį negrąžinamą stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato kredito unijos valdyba. Kredito unijų praktikoje taikomas stojamojo mokesčio dydis yra nuo 0 iki 100 eurų. Dėl stojamojo mokesčio dydžio kreiptis į kredito uniją, kurios nariu planuojate tapti.
  • Turėti kredito unijoje ne mažesnio, negu Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir kredito unijos įstatų nuostatos reikalauja, dydžio pagrindinį pajų. Pagal įstatymo nuostatas mažiausias pajinio įnašo už pagrindinį pajų dydis negali būti mažesnis kaip 30 eurų, tačiau kredito unija įstatuose gali nusimatyti kitą sumą. Pajinis įnašas, sumokėtas už pagrindinį pajų, gali būti grąžinamas tik pasibaigus narystei kredito unijoje.

Kredito unijos taiko papildomus pajinius įnašus, susijusius su kredito suma. Papildomo pajinio įnašo dydį nustato kredito unijos valdyba individualiai, atsižvelgdama į paskolos riziką, jos užtikrinimo priemones ir kt. bei siekdama užtikrinti ir nepažeisti kredito unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų. Papildomo pajinio įnašo dydis praktikoje svyruoja nuo 0 iki 20 proc. kredito sumos. Pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas ir narystei kredito unijoje nepasibaigus. Grąžinimo procedūra vykdoma pagal Kredito unijų įstatymo 14 skyriaus nuostatas.


Šaltinis: https://invega.lt/verslui/visos-priemones/25/verslumo-skatinimas-2014-2020-9