Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2021 m.)

07/15/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-04-01

Paraiškos priimamos iki: 2021-12-31

Prioritetas - skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą.

Priemonės tikslinė sritis - pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas skatinant integruotis į maisto tiekimo grandinę, vietinių rinkų plėtrą bei konkurencingų, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų, gaminamų tausojant aplinką, gamybos plėtrą.

Kompleksiniai tikslai - aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra bei klimato kaitos švelninimas.

Remiama veikla:

  • kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė;
  • įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos;
  • metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Paramos gali kreiptis:

aktyvūs žemės ūkio subjektai (aktyvūs ūkininkai), auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę valdą (kaip valdytojai arba partneriai).

Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje iš šių kokybės sistemų:

  • ekologiškų produktų gamybos sistema;
  • ES pripažintų produktų gamybos sistema;
  • išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sistema.

Paramos dydis:

  • Parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus iš eilės, skaičiuojant nuo Agentūros TERPAS sprendimo patvirtinti paramos paraišką priėmimo dienos.
  • Jeigu pirminis dalyvavimas vyko prieš pateikiant paramos paraišką, ilgiausia penkerių metų paramos trukmė sumažinama tokiu metų skaičiumi, kiek praėjo nuo pirminio dalyvavimo kokybės sistemoje ir paramos paraiškos pateikimo dienos.
  • Didžiausia galima viešosios paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus:

1. ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams - 2998 Eur;

2. ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams - 2776 Eur;

3. NKP kokybės sistemos dalyviams - 2895 Eur.


Šaltinis: nma.lt