Parama - žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui (2021 m.)

07/27/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-07-29

Paraiškos priimamos iki: 2021-09-27

Priemonės tikslas - pusiausvyros tarp žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių užtikrinimo.

Remiama veikla - žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui, išmontuojant Lietuvos Respublikos žvejybos laivus, kai žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui kaip priemonė yra numatytas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 4 dalyje nurodytame veiksmų plane, kuriame konstatuota, kad laivyno segmento pajėgumai nėra veiksmingai subalansuoti su to segmento turimomis žvejybos galimybėmis.

Paraiškas gali teikti

  • ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantę, laivu (-ais), kurio (-ių) ilgis daugiau kaip 12 metrų, ir turintys perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantėje laivu (-ais), kurio (-ių) ilgis yra nuo 10 iki 12 metrų, ir turintys perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
  • fiziniai asmenys (ne jaunesni nei 18 metų amžiaus), dirbę žvejybos laive, kurio veikla nutraukta visam laikui (už kurio žvejybos veiklos nutraukimą jo savininkui skirta parama pagal priemonę).

Paraiškų rinkimo etapui skirta 4 000 000 Eur.


Šaltinis: nma.lt